הזנת בריאות הנפש וחוסן הנפשי בזמנים לא פשוטים!

Share:

You might also enjoy

Stress & Tunnel Vision Effect

Stress can lead to TVE. Peripheral vision loss with retention of central vision results in a constricted circular tunnel-like field

Translate »